stránky jihočeské šatrhové bitvy

 

Pravidla

Pravidla jsou jednou z nejpodstatnějších věcí na tomto webu. Neberte je na lehkou váhu a bedlivě si je prostudujte a zapamatujte, neboť neznalost neomlouvá.

Pravidla boje pro Mokrý Lom 2012
Boj
Každý voják (kromě lučištníků), musí bezpodmínečně mít při každém boji na sobě helmu a prošívanici.
Boj probíhá tvrdým způsobem. To znamená, že je povoleno nabíhat do řad, navalovat se štítem i tělem a opřít se do protivníka celou svojí vahou. Dále všichni mohou zasahovat protivníky do hlavy (do neobličejové části). V podstatě je povoleno vše, co má rozumové a logické opodstatnění.
To znamená: dělejte co uznáte za vhodné, pokud to bude mít herní opodstatnění a nezraníte tím spolubojovníka ani soupeře.

Zranění a smrt
Ve snaze dosáhnout, co nejvyššího herního zážitku máme neživotový systém, tudíž necháváme hraní zranění a posouzení jeho závažnosti pouze na Vás. Tímto krokem bychom chtěli všechny účastníky bitvy poprosit o fair play a zdravý úsudek v konání.
Lehká zranění, jako zásah končetiny, či údery, které udrží zbroj, samozřejmě ihned neusmrtí, ale zanechá vliv, který je potřeba zahrát.
Těžká zranění, chcete-li smrtelná, vás odsoudí k nenávratné smrti.
Křičte, svíjejte se, nebo opodál umírejte v agónii. Dorážejte protivníky ležící na zemi, křičte na ně, berte zajatce. Toto vše je na vás a my doufáme že si tímto roleplayingem sami budete činit ze hry potěšení a nezapomenutelný zážitek.

Výzbroj a výstroj
Standardním vybavením každého bojovníky je prošívaná, či vycpávaná zbroj. Kvalita její ochrany není valná a odvíjí se od její tloušťky. Chrání jejího nositele od lehkých úderů.

1. Kožená zbroj

Mezi zástupce této skupiny patří lamelové, šupinové, destičkové a jiné zbroje zhotovené z kůže, či jí podobným materiálů (rohovina atd…). Chrání nositele lépe než zbroj vycpávaná/prošívaná. Chrání především proti sečným zraněním lehkých zbraní, či slabým úderům jednoručních a tyčových zbraní


2. K
roužková zbroj
Tato skupina je obzvláště rozšířená. Hlavním důraz bude kladen na kvalitu spojení, hustotu pletení („šizená kroužková vazba" rozhodně nebude kladně ohodnocena). Poskytuje dobrý komfort ochrany a pohyblivosti. Chrání nositele před většinou sečných zranění od jednoručních sečných zbraní. Proti bodným zraněním, šípům či šipkám z kuše je však stále neefektivní. Aspektem hodnocení bude také kvalita pletiva a mechanická odolnost.
3Kovová zbroj
Tato skupina je velmi obsáhlá a oproti výše uvedeným poskytuje kvalitní ochranu proti sečným i bodným zbraním.

3. Plátové zbroje
Jsou nejvyšším stupněm ochrany proti sečným a bodným zraněním. Hlavním aspektem hodnocení bude tloušťka plechu, celkové provedení a mechanická odolnost. Ochrání svého nositele proti většině sečných zranění, tedy s výjimkou obouručních zbraní a zbraní drtivých, a většině bodných, jako jsou kopí a sudlice. Píky (pouze při přímém zásahu), halapartny a drtivé zbraně jí činí potíže.

4. Segmentové zbroje

Lamelové, destičkové, či jiné zbroje zhotovené z kovového materiálu poskytují vysoký komfort pohybu i ochrany. Ochrání svého nositele proti většině sečných zranění, tedy s výjimkou obouručních zbraní a zbraní drtivých a proti bodným zraněním od jednoručních zbraní. Kopí, píky, halapartny, sudlice a jiné drtivé zbraně jim činí velké obtíže.

Made by Skorch