stránky jihočeské šatrhové bitvy

 

Minulé ročníky

Podzim 2011
Všichni organizátoři čekali se zatajeným dechem… tak jak to nakonec dopadne? Povede se to? Nevrátíme se radši zase k našim malým skromným střetnutím starých kamarádů?

Pro skřetí předvoj byl rozkaz od Černokňěžného krále jasný.  Pod vedením sark - alefa Morchainta a za pomoci Erlogových bestií napadnout a zabrat malou pohraniční pevnůstu na cardolanském pomezí a zajistit tak armádě průchod přes hory. Nebrat ohled na nikoho a všechno živý rozsekat. Pro věčnou slávu Černokněžnýho krále!

Náčelník Sigfrid, vůdce chrabrého horalského klanu Ulf Talja, měl jedinou možnost. Uprchlíci, kteří mu přinesli zprávy o zkáze několika jeho níže položených vesnic, desítky mrtvých, pálení a vraždění. Skřeti jsou na postupu. Nebyla jiná možnost. Tihle skřeti by ho nenechali na pokoji. Schromáždil svůj lid a vyrazil ke cardolanské pevnosti. Sami tyhle skřety nikdy nepřemůžeme.

Posádka malé pevnůstky v malém průsmyku, kterým ani v dobách největší slávy lidí téměř nikdo nejezdil. Byla to přiměřeně placená a přiměřeně nebezpečná služba, kterou si hejtman Plašil sám vybral. Měl to být důstojný post, kde by přečkal do konce své služby a odchodu do důchodu. To by ale nesměla začít válka. Obsaďte hradby a zpevněte bránu - hraničáři hlasí, že nepřítel přichází! A k tomu ještě ti zatracení horalé… no co, zkusíme to s nimi alespoň nebudou umírat jenom naši chlapi.

Boje byly ukrutné, skřeti dlouho vyčkávali s útokem. Dobývali a drancovali vesnice a posádka spolu s horaly je nemohli nijak zastavit. Krev tekla na obou stranách, ale nakonec si skřeti zajistili týl a vrhli se na pevnost samotnou. Příkop se naplnil těly padlých, rozpůlené přilbice, zlomené meče a nespočet šípů všude kolem. Obraz brutální řeže, která trvala mnoho hodin. Když poslední paprsky slunce zasvítili na pevnost. V troskách rozbité brány pozvedl svou zbraň ten jediný co se ještě udržel na nohou. Nad mrtvolami se rozlehl mohutný výkřik: „Angmaaaaaaaar!!!"

Obránci padli. Krkavci ohlodávají padlé, a nad cimbuřím vlaje vlajka jižanského sarku. Skřetí hlídky už prošly průsmykem a začínají podnikat smělé výpady na Cardolanské území. Pohraničí čekají zlé časy. Válka přichází…


Takže čekání se zatajeným dechem je u konce. Dopadlo to dobře! Povedlo se to! Nevrátíme se k našim malým bitvám, ale jdeme směle kupředu. K dalšímu Mokrému lomu! K ještě většímu počtu účastníků! K ještě lepší atmosféře a ještě reálnějšímu boji! Ke světlejším zítřkům naší bitvy! Máte se na co těšit!
Únor 2011
byl co do počtu účastníků zatím vůbec největší akcí. Bitva nadále fungovala na zavedených principech. Podařilo se nám sezvat řadu známých i ze vzdálenějších míst republiky a tak se nás nakonec sešlo téměř 30. Tento ročník nám potvrdil, že dokážeme vytvořit dobrou bitvu, kterou můžeme rozšířit „dále do světa".

Září 2010
Začalo se přitvrzovat. Souboje se stávaly tvrdšími. Definitivně jsme přešli na neživotový systém, což vedlo k dalšímu zlepšení bojové úrovně. Pro přilbou vybavené hráče se otevřela nová zásahová plocha - hlava. I přes přitvrzení se bitvy nadále účastnili i mladší kluci (mnohdy i pod 15 let), kteří se však v boji rozhodně neztratili. Letos se tak jednalo už o vyloženě bojové střetnutí. Pro skřety se tento termín stal tréninkem na Pellenor a pro ostatní další příjemnou bojovou akcí nedaleko domova.

Březen 2010
Třetí ročník. Událo se několik změn. Akce se stala pouze jednodenní a přešli jsme z LARPu (světa) na bitvu. Díky rostoucím kontaktům našich skřetů se bitvy zúčastnil i skřetí klan Grushad. Jednalo se o velkou posilu, jak v počtu účastníků tak v růstu kvality bojů. Tento ročník lze označit jako druhý start Mokrého lomu.
Rostoucí sebevědomí a hrdost přiměla skřetí klany Matuga Sorr a Grushad - spojené do uskupení Jižani natočit vlastní video. I ostatní účastníci si v něm našli své místo - byli pro jeho dobro brutálně povražděni.
Povedlo se? To necháme na vašem posouzení -
Podzim 2009
Druhý ročník proběhl, opět na podzim, roku 2009. Jednalo se opět o LARP - svět. Pokračování příběhu z loňska se uchytlo a klasická sestava jak organizační tak účastnická mohla opět zažít úspěchy i pády svých postav v mnohem pečlivěji připraveném světě. Do organizačního týmu také přibyla velká posila - Skorch.


Podzim 2008

První ročník Mokrého Lomu proběhl na podzim roku 2008. Původně se jednalo o LARP z prostředí fiktivního fantasy světa. Důvod vzniku byl vlastně velice jednoduchý. Dřevárny byly v Jižních Čechách velmi nerozvinutou oblastí, a tak jsme začínali v podstatě od nuly. Po pár absolvovaných akcích jsme se rozhodli udělat svou vlastní. První organizační tým se sestával z tehdy nezkušených nováčků. Z budoucího skřetího klanu Matuga Sorr a barbarské skupiny Ulf Talja. Udělali jsme tuto akci především pro sebe a své známé, protože v Jižních Čechách byl (a stále je) akutní nedostatek dřevárenských akcí.
První ročník lze označit za „nadšený amatérizmus." Kostýmy nevalné úrovně a zbraně ještě nižší. Důležitý byl ale náš zápal a chuť do akce. LARP se ale nakonec líbil se jak nám, tak ostatním účastníkům. Tehdy jsme se rozhodli, že z dřeváren v Mokrém Lomu uděláme tradici.